Kommenteeri

Seltsi avaldus: Teadlastelt ei tohi nõuda seisukohtade ühtlustamist

Eesti Teadusajakirjanike Selts avaldab nördimust Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Maaülikooli rektori novembris sõlmitud kokkuleppe üle tegevuspõhimõtetest riiklikult tähtsate küsimuste lahendamisel. Seltsi hinnangul on kokkulepe sõnastatud viisil, mis näib jätvat ülikoolidele võimaluse piirata teadlaste akadeemilist vabadust oma teadustulemuste ja seisukohtade edastamisel, seeläbi aga piirata ka ajakirjanike ja nende kaudu avalikkuse juurdepääsu igakülgsele infole teadustulemuste kohta.

Rektorid nõuavad kokkuleppes, et ülikoolide nimel ja ülikoolide kaubamärke kasutades väljendataks ainult teaduslikult põhjendatud, tasakaalustatud ja koordineeritud seisukohti.

Leiame, et teadlasel ei tohi mitte ühelgi juhul olla kohustust ajakirjandusele ja avalikkusele edastatavaid teadustulemuste alaseid seisukohti kellegagi koordineerida või millegagi tasakaalustada. Soovime teadusajakirjanikena vahendada teadustulemusi sellisena, nagu teadlased need on saanud ja nagu nad neid ise tõlgendavad, mitte aga institutsionaalselt ühtlustatuna, koordineerituna ja tasakaalustatuna.

Leiame, et seisukohtade koordineerimise nõue võib takistada teadlase ja ajakirjaniku suhtlust ning pärssida oluliste teemade jõudmist avalikku arutellu.

Leiame, et rektorite kokkuleppe tekst on sõnastatud ebaõnnestunult ja mitmeti tõlgendatavalt.

Kutsume Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Maaülikooli üles sõnastama uue kokkuleppeteksti, mis oleks mõistetav ilma lisakommentaarideta ning mis ei ohustaks ega näiks ohustavat akadeemilist vabadust ja ei piiraks seeläbi mitmekülgse teadusinfo kättesaadavust ajakirjanikele ja avalikkusele.

Eesti Teadusajakirjanike Selts

Tallinnas ja Tartus

15. detsembril 2017


Lisa kommentaar

Email again: